-

“Vatan” İctimai Birliği Kafkaslar’da yaşayan azınlıklar konulu seminere katıldı

“Vatan” İctimai Birliği Kafkaslar’da yaşayan azınlıklar konulu seminere katıldı

Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’dan azınlık kuruluşlarının temsilcilerinin iştirak ettiği FUEN tarafından düzenlenen seminerde toplumsal katılım ve azınlık dillerinin öğrenilmesinin desteklenmesi ana temalar olarak tartışıldı.

Azerbaycanda yaşayan Ahıska Türkleri “Vatan” İctimai Birliği (ATVİB), 14-16 Aralık 2016 tarihlerinde Almanya-Danimarka sınır bölgesindeki Flensburg şehrinde düzenlenen “Kafkaslar’daki Azınlıklar: İstikrarlı Bir Gelecek İçin Diyalog” başlıklı seminere katıldı. Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) Almanya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2016 Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenlediği seminere ATVİB Basın Müşaviri Mevlüt İşık, Azerbaycanda yaşayan Ahıska Türklerini temsilen seminere konuşmacı olarak katıldı.

Federal Avrupa Milletleri Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları Çalışma grubunun desteği ile seminere katılan Milletlerarası Mesheti Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan’da Yaşayan Ahıska Türkleri “Vatan” İctimai Birliğinin yanı sıra Moskova Kumuk Derneği “Qumuqlar”, temsil ettikleri Ahıska ve Kumuk Türklerinin karşı karşıya oldukları sorun ve zorlukları dile getirdiler.

31367207580_2c3828b66a_o

Barış içerisinde bir arada yaşam için diyalog ve güven tesisinin önemine vurgu yapıldı

FUEN Başkanı Lorant Vincze, FUEN Başkan Yardımcıları Gösta Toft ve Olga Martens ile FUEN Onursal Başkanı Hans Heinrich Hansen’in de iştirak ettiği seminerde, kültürler arası bir arada yaşama ve işbirliği temelinde azınlıkların toplumsal hayata katılımı ile azınlık dillerinin öğrenilmesinin desteklenmesi ve azınlık eğitim yapıları ele alındı. Seminerde, birçok azınlık ve etnik grubun bir arada yaşadığı Kafkaslar’da, kriz ve çatışmaların önlenerek barış ve istikrarın sağlanmasının ancak bölgedeki devletler ve toplumlar arasında diyalog ve güvenin tesis edilmesi ile mümkün olabileceği, bu noktada da Kafkaslar’da yaşayan azınlıkların önemli bir potansiyele sahip olduğunun altı çizildi.

30898589224_983823820e_k

Azerbaycan Ahıska Türkleri “Vatan” İctimai Birliğini temsil eden Birliğin basın müşaviri Mevlüt İşık, Azerbaycan Devletinin milli ve etnik azınlıklara dikkat ve önemseme politikası ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Azerbaycan Devletinin ülke genelinde yaşayan etnik ve milli azınlıkları kendinden bir parça olarak gördüğünü söyledi. Ahıska Türklerinin de Azerbaycana 1957 yılından sonra göç etmeye başladığını, şu an 100 bine yakın Ahıskalının Azerbaycanda yaşamakta olduğunu  yalnız ülke genelinde hiçbir zaman kendilerini yabancı hissetmediklerini bildirdi. Ahıska Türklerinin esas sorununun vatana göç ile ilgili olduğunu, Gürcüstanda yaşayan ahıskalı ailelerin vatandaşlık, eğitim başta olmakla ciddi sorunları olduğunu belirtti. Gürcüstan Devletinin Avrupa Konseyi karşısındaki sorumluluğu halen yerine getirmediğini dolayısıyla vatana geri dönüş sürecinin uzadığını bildirdi. FUEN Başkanı Lorant Vincze, Ahıska Türklerinin sorunlarını çok iyi bildiğini, her platformda sorunların dile getirildiğini ve önümüzdeki 2017 yılı içerisinde de Gürcüstana giderek hükümet yetkilileri ile görüşmek planı olduğunu söyledi.

30898470424_c1775643c4_k

Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’dan seminere katılan FUEN üyesi azınlık kuruluşlarının temsilcileri, yapılan sunumlarla Danimarka’daki Alman ve Almanya’daki Dan azınlığın yaşadığı sınır bölgesindeki azınlık modelini ve olumlu örnekleri tanıma ve öğrenme fırsatı buldular, bölgedeki Alman ve Dan azınlıklarının kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettiler. Seminer sırasında düzenlenen Kafkas Kültür Akşamı’nda ise Ahıska ve Kumuk Türkleri ile Gürcistan’da yaşayan Alman azınlığının kültür ve gelenekleri ile kuruluşları tanıtıldı. Gecede Ahıska Türklerini temsil eden Mevlüt İşık, “Vatan” İctimai Birliğinin son bir yılda yaptığı çalışmaları, faaliyetleri hakkında ve Ahıska Türklerinin örf-adet, gelenek-görenekleri ile ilgili geniş bir sunum gerçekleştirdi.

Şərh üçün bağlıdır.

footer